Placeholder Picture

Open

Per Madsen's Website


Windows 10

Placeholder Picture


 Opdateret 2912-2021

Windows 10 blev annonceret i september 2014 og måneden efter blev det muligt at hente en technical preview af OSet, for de brugere som var tilmeldt Windows Insider programmet. Microsoft frigav den første version af Windows 10 i juli 2015.

Windows 10 vil i modsætning til tidligere Windows blive opgraderet løbende i form af 2 årlige funktionsopgraderinger, 1 funktionsopgradering om foråret og 1 om efteråret. Dette kaldes WaaS - Windows as a Service - og sker som en in-place upgrade af den kørende version af Windows 10.

Nedenstående tabel viser de versioner af Windows 10 som er frigivet:

Det er 1507 - 1511 - 1607 - 1703 - 1709 - 1803 - 1809 - 1903 - 1909 - 2004 - 20H2 - 21H1 - 21H2Kort om version nummeret

Version nummerne på Windows 10 angiver år og måned for det tidspunkt den pågældende funktionsopgradering er blevet låst til frigivelse. Således angiver version 1709 - september 2017. Af ovenstående tabel ses at denne version er udsendt 17 oktober 2017 som funktionsopgradering til Windows 10, via Windows update.
Der frigives 2 versioner (funktionsopgraderinger) om året. 1 om foråret og 1 om efteråret. En given Windows 10 version har en vedligeholdelsesperiode på 18 måneder, inden support for den pågældende version stopper. Dog har virksomheder mulighed for 30 måneder vedligeholdelsesperiode.
Version nummeret på Windows 10 kan ses med en winver kommando, eller under Indstillinger | System | Om.

Versionsnummer angivelsen for Windows 10 er nu ændret til at angive året - efterfulgt af H1 for angivelse af foråret samt H2 for angivelse af efteråret.
Således bliver versionsnummeret for den første funktionsopgradering i 2021 - 21H1.

1903 - 2018 Kort om funktionsopgraderinger

Funktionsopgraderinger af Windows 10 foregår i 2 faser. En online fase hvor operativsystemet stadig er kørende, og kan anvendes af brugeren, mens funktionsopgraderingen tilføjes, med en mindre performance nedsættelse. En offline fase hvor operativsystemet IKKE kan anvendes af brugeren. Microsoft arbejder til stadighed for at nedbringe tiden i offline fasen, i verion 1703 af Windows 10 (Creators Update) var offline tiden omkring 82 minutter, offline tiden er nu ved at være omkring 30 minutter for Windows Insider, kort før næste version af Windows 10 frigives - version 1803 (Spring Creators Update). Se beskrivelsen fra Microsoft her - We’re listening to you — feature update improvements

Link

Windows 10 release information
Quick guide to Windows as a service
Assign devices to servicing channels for Windows 10 updates